Taşeron İşçilere Kadro Müjdesi

Kamu idareleriyle belediyeler ve il özel idarelerinde yaklaşık 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personelin kamuda “özel sözleşmeli personel” pozisyonunda istihdam edilecek, bu konudaki tasarı 1-2 hafta içinde Meclise gönderebilecek. Taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenlemenin ayrıntıları: Taşeron İşçilere Kadro Müjdesi AK Parti’nin seçim beyannamesinde ve Hükümet programında asıl işlerde çalışanların kamuya alınması sözü verilmişti. Hükümetin yaptığı değerlendirmeler sonucu yardımcı işlerde çalışanların da kamuya alınmasına karar verildi. Kamu idareleriyle belediyeler ve il özel idarelerinde yaklaşık 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personel kapsama giriyor. Taşeron firmada çalışan elemanların, kamuda “özel sözleşmeli personel” statüsünde istihdam edilecek. Bu kapsamda...

Son SGK Asgari Ücret Değişikliği Üzerine -2016

Son SGK Asgari Ücret Değişikliği Üzerine -2016

Bilindiği üzere, her yıl uygulanacak asgari ücret miktarları 4857 sayılı İş Kanunun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenmektedir. Her sene iki kez belirlenen asgari ücret, bu sene, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30/12/2015 tarihli, 2015/1 kararı ile 1/1/2016 ila 31/12/2016 dönemi baz alınarak ve tüm yıl için geçerli olmak üzere, günlük brüt 54,90 TL olarak tespit edilmiştir.  Diğer bir ifade ile, 1/7/2016 tarihinde asgari ücret tekrar değişmeyecektir. Son SGK Asgari Ücret Değişikliği Üzerine -2016 1 Ocak itibari ile yeni asgari ücret dönemi başlamış olup 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 54,90 TL,...

Yeni ÖKC Ertelendi… Kademeli Geçiş Olacak

Yeni ÖKC Ertelendi… Kademeli Geçiş Olacak Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılması zorunlu olan yeni nesil yazar kasalarda (ÖKC) kademeli geçişe karar verdi. Tüm esnaf ve tacirler için yürürlülük 1 Ocak 2017 olarak belirlendi. Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:…) 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Anılan Genel Tebliğin; “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümündeki (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki...

Akıllı Yazar Kasa Zorunluluğu Haziran 2016

3 Haziran 2015 Tarihli resmi gazetede yayınlanan 451 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile 435 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır 1-Bu tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesinin iş yeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC’nin yazıcısından basılacaktır. 2-Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi fişinin ÖKC’den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir....

4,5 G nedir… Ne zaman kullanılacak?

Kamuoyunda bilinen adı ile 4,5 G ihalesi tamamladı. Son günlerde en çok merak edilen konu 4,5 G Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 4G yerine 5G teknolojisine geçilmesinin daha sağlıklı olacağı şeklindeki açıklamasının ardından konu Türkiye gündemine oturmuş, 4G ihale tarihi 3 ay ertelenmişti. Sonunda 4,5G’de karar kalınmış, dünyada 5G teknolojisinin henüz tam olarak oturmaması ve 4G teknolojisinin ise eskimeye başlaması sebebiyle 4,5G’nin daha uygun olacağı öngörülmüştü. Ne işe yarayacak bu 4.5G 4.5G ile mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarı, 183 MHz’den 573 MHz’ye çıkacak. Yani frekans sayısı ve dolayısıyla da hız artacak. 4G ile 6,5 dakika, 3G teknolojisiyle ise 1...

Kentsel Dönüşüm

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN “Kentsel Dönüşüm Projesi” olarak bilinen, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 31.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek, şeklinde tanımlanmıştır. Kanunun Uygulanması; Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum...

Noter Meşruhat (Defter Kapak) Çıktı Alma Sorunu Çözümü

Noter meşruhat çıktısı alırken 1- .xml dosyası birlikte aç ve sabit diske kaydet seçeneklerinden sabit diske kaydeti seçilecek. 2- Kaydedilen liste c:\karşıdan yüklemeler sayfasına kaydedilmekte olup defterliste ile başlayan dosyanın üzerinde sağ tıklayıp özellikler kısmında Genel > Engellemeyi Kaldır tıklanıp uygula ve tamam yapılacak. Ayrıca                                                                       xml’i indirdikten sonra programı açarken yönetici modunda açmanız gerekiyor    

Bedeli Çanakkale’de Ödenen Para

Yüksek tahsil talebesi olan zâbit Muzaffer’in Çanakkale Savaşı’nda yaşadığı gerçek bir hikâye… Yüksek tahsil talebesi olan zâbit Muzaffer, Çanakkale harbinin sürüp gitmesi üzerine ihtiyaca binâen gönüllü asker olarak ordu saflarına katıldı. Üç aylık bir tâlimden sonra Çanakkale’ye sevk edildi. Ancak harp bitmişti. Birliklerin büyük bir kısmı doğu cephelerine sevk edilecekti. Bunun için de harpte yıpranmış bulunan nakil araçlarının lastik vs. ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyordu. Bu işle, İstanbullu zâbit Muzaffer’i vazifelendirdiler. Zâbit Muzaffer, elindeki tezkere ile der hâl İstanbul’a gitti. Aradığı malzemeleri bir yahûdî tüccarında bularak erkân-ı harbiye kaymakamına çıktı. Fakat kaymakam, askerin ayağına postal, sırtına kaput bulamadığı gerekçesini ileri sürdü ve...

Taşeron İşçilerde Kıdem Tazminatı Tamam!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik, 11 Eylül 2014′ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenlerce çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işverenle alt işveren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu, kurum veya kuruluşları arasındaki hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleriyle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor. Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın, aralıksız olarak aynı kamu...

Borcu olanlara müjde! Hepsi siliniyor

Bağ-Kur müjdesinin eklendiği tasarı, Meclis komisyonundan geçti. Bütün Bağ-Kur borçları silinecek İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyondan geçen tasarıda, Başbakan’ın açıkladığı borçlu Bağ-Kur’lulara sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı getiren düzenleme de var. İşte tasarıdan bazı maddeler; BABALIK İZNİ 5 GÜN İşçiye, eşinin doğumu halinde 5 gün ücretli izin verilecek. BAĞ-KUR BORCU SİLİNİYOR Bu düzenlemenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu prim borçlarını 3 ay içinde ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; prim...

SMMM Şevket KOÇ

FREE
VIEW