Eksik Gün Bildiriminde Değişiklik

KISMİ ÇALIŞAN SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN BELGELERİ 2018 YILI MART AYINDAN İTİBAREN SGK’ YA VERİLMEYECEK SGK yayımladığı genel yazı ile kısmi çalışan sigortalılara ait eksik güne ait belgelerin 2018 Yılı Mart ayı aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren verilmeyeceğini, ancak ilgili yılı takip eden yıldan itibaren 10 yıl süreyle saklanacağına karar vermiştir. EKSİK GÜN BELGELERİYLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR: 02.04.2018 tarih 62 sayılı sirkülerimizde eksik gün belgeleri ile ilgili gerekli açıklamaları yapmıştık. Sirkülerimizde eksik gün belgeleri ile ilgili uygulamanın yeni yönetmelik değişikliği yapılıncaya kadar eski usulde devam edeceğini belirtmiştik. Nitekim yayımlanan 13.04.2018 tarihli 2821150 sayılı...

Şirket Kurma İşlemlerinde Değişiklikler Yapıldı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan aşağıdaki değişiklikler 10.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir: İmza Beyanı Ticaret Sicil Müdürlüklerinde Çıkartılabilecektir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile “…….imza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir” şeklinde düzenlenmiş olup şirket  kuruluş işlemlerinde  verilecek  imza  beyanının  herhangi  bir  ticaret  sicili  müdürlüğünde yetkilendirilmiş  personelin  huzurunda  yazılı  beyanda  bulunmak  suretiyle  verilmesi hüküm altına alınmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir. Şirket Kuruluşlarında Defter Tasdikleri Sadece Ticaret Sicili...

Hangi İşyerleri Asgari Ücret Desteğinden Faydalanacak

Asgari ücret maliyet artışı ile 2 yıldır asgari ücret desteği verilmişti. Esasen bu yıl asgari ücret desteğinin devam etmeyeceği açıklanmıştı. Ancak 2018 yılı eylül ayına kadar bu desteğin devam ettirilmesi yönünde 7103 sayılı torba yasayla düzenleme yapıldı. Destek eylül ayına kadar Asgari ücret desteği 4(a) sigortalısı çalıştıran işverenlere verilecek. Uygulamada 2018 yılı öncesinde tescil edilen ve 2018 yılında tescil edilen işyerleri açısından ikili sistem dikkate alınacaktır. Bu yıl uygulanacak asgari ücret desteğinin farkı 2018 yılının tamamında değil Ocak ile Eylül ayları/dönemlerinde uygulanacak olmasıdır. 4/a bendi kapsamında (Hizmet akdiyle çalışan) sigortalıları çalıştıran işverenlerce; a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen...

Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/38 YABANCILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE KDV İSTİSNASI (7104 Sayılı Kanun,  06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 7104 Sayılı Yasa ile KDV Kanunu’nun 13. Maddesine (l) bendi eklenmiştir. Böylece Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu GERÇEK KİŞİLERE, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen; – koruyucu hekimlik, – teşhis, – tedavi – rehabilitasyon hizmetleri 01.06.2018 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir.  Diğer taraftan yukarıda sayılan hizmetlerle birlikte yabancı uyruklulara sağlanan konaklama, ulaşım, yemek gibi diğer her türlü teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil edilmeyecektir. Diğer taraftan sözkonusu düzenleme tam istisna...

Şirket Kuruluşlarında Kolaylık

  Yatırımcıların sürekli yakınmalarına neden olan konulardan birisi de bürokratik süreçlerin çokluğu ve sürecin ağır işlemesi olmuştur. Bu yakınmaları azaltmak, ülkemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların önünü açmak için bir dizi çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle son yıllarda yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımcıların maliyet, süre ve prosedür bakımından karşılaştıkları idari ve bürokratik süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasını hedefleyen çalışmalar hız kazanmıştır. Bu amaçla yapılan kanuni çalışmalardan birisi de 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olmuştur. Söz konusu kanununla ulusal ve uluslararası yatırımların daha kolay gelmesi için bir dizi kolaylaştırıcı değişiklikler yapılmış olup bunlardan bir tanesi de Kanunun 18inci maddesi...

Yapılandırması Bozulana Yeni Hak

Ekonomi yönetimi, faiz ve enflasyonun çift haneli seviyelerden tek haneye indirilmesi için düğmeye bastığı şü günlerde, kamu harcamalarını düzene sokacak ve gelirleri artıracak iki ayaklı yeni paket hazırlığında. Paketin en önemli unsurlarından biri 23 Mart’ta TBMM’de kabul edilen ve 27 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren reform paketinde yer alan kamu tek hesabı sistemi oluşturacak. ‘Torba yasa’nın 54 ve 55. maddelerinde, yerel yönetimler dahil, İşsizlik Sigortası Fonu hariç kamu idarelerinin mali kaynaklarının Merkez Bankası ve kamu bankalarında toplanması ve harcamaların da yine bu hesaptan yapılması öngörülüyor. Hazine’nin nakit ihtiyaçlarının daha rasyonel değerlendirilmesini öngören uygulama kapsamında, harcamalar günlük olarak bildirilecek ve...

Magic Lantern Nedir? Nasıl Yüklenir?

Magic Lantern nedir? Magic Lantern, Canon marka bazı D-Slr fotoğraf makineleri için üretilmiş ileri düzey fotoğraf-video yazılımıdır(5Dc, 5D2, 5D3, 6D, 7D, 40D, 50D, 60D, 500D (T1i), 550D (T2i), 600D (T3i), 650D (T4i), 700D (T5i), 1100D (T3), EOS M, 100D (SL1)-Temmuz 2012 tarihiyle. Üreticisi Canon firması değildir. Program, makinenizin donanımsal olarak yapmasının mümkün olduğu, ancak orijinal yazılımın sınırlandırdığı işlemleri gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Magic Lantern ile neler yapabilirsiniz? Örnek vermek gerekirse; Magic Lantern ile daha gelişmiş ayarlar kullanarak profesyonel videolar çekebilir. Ses-Hareket Sensörü gibi özellikleriyle uzaktan görüntü alabilir, Intervalometer özelliği ile arka arkaya fotoğraflar çekerek Time-lapse videoları oluşturabilirsiniz. Spotmeter, histogram h.264 kodlayıcı...

Türkiye bu zokayı yutmaz… İnşallah!

Birazda teknoloji merakımdan en iyi uygulamayı bulma adına namaz ezan veya kıble ile alakalı hemen tüm uygulamaları bir defa indirmiş ve denemişimdir. Evet bu şerefsiz örgüt bylock zoka diye bir icat yapmıştır. Peki o zaman neden indiren herkes zokaya yakalanmadı? İzahı basit aslında… Mesela bir algoritma yazılmış olabilir ve “Uygulamaları indiren 50 ve katlarındaki kişiler bylock sunucusundan IP alsın” denmiş olabilir. Bu sayede sunucudan IP alanların sayısı makul ve inandırıcı bir seviyede tutulmuş olabilir… Peki zamanında Bylock kullanıcılarına gönderilen “uygulamayı silin ve cep telefonlarına format atın” talimatına uyanlar, özellikle mevcut ROM’un kalıntılarını silmek için yapılan wipe cache işlemi yapanlar delil...

Nureddin Zengi Kimdir?

Nureddin Mahmud Zengi ya da Nureddin Mahmud (Şubat 1118, Musul – 15 Mayıs 1174, Şam), Büyük Selçuklular’ın Halep Atabeyi. Zengi hanedanının bir üyesi olan Nureddin 1118 yılında dünyaya geldi. 1146 yılında babası İmadeddin Zengi’nin ölümü üzerine devlet eski Türk geleneklerine göre varisler arasında bölündü, bu paylaşım sonunda Musul Seyfeddin Gazi’ye bırakılırken, Nureddin Mahmud’un payına da Halep ve yöresi düştü. 1150 yılında Anadolu Selçuklu sultanı I. Rükneddin Mesud’un kızıyla evlendi.Oğuzların Avşar boyundandır. Şahsiyeti Nureddin Mahmud Zengi, adil bir hükümdar idi. Bu sebeple O’na kendi halkı tarafından el-Emir’ul-Adil (Adil Hükümdar) lakabı uygun görülmüştür. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan Nureddin devlet yönetiminde diplomatik...

Vefa!

Türk siyasetinde derin iz bırakan isimlerin belki de en önemli özelliği, sağlam bir kadro kurmuş olmalarıdır. Bu isimlerin başında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İstanbul İl Başkanlığı döneminden itibaren kendi kadrosunu kuran Erdoğan, bu isimleri önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, ardından da Meclis’e ve hükümete taşıdı. Son 15 yılda Türkiye’yi yöneten pek çok isim belediye kökenlidir. Başbakan Binali Yıldırım da bu isimlerden biri. Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilmesinin ardından İDO Genel Müdürü olan Binali Yıldırım’ın yol arkadaşlığı bugün de devam ediyor. Bu listeye Hayati Yazıcı’dan Ömer Çelik’te Mücahit Arslan’dan Hilmi Güler’e kadar onlarca isim eklenebilir. Bazıları perde arkasında, bazıları...

SMMM Şevket KOÇ

FREE
VIEW