4,5 G nedir… Ne zaman kullanılacak?

Kamuoyunda bilinen adı ile 4,5 G ihalesi tamamladı. Son günlerde en çok merak edilen konu 4,5 G Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 4G yerine 5G teknolojisine geçilmesinin daha sağlıklı olacağı şeklindeki açıklamasının ardından konu Türkiye gündemine oturmuş, 4G ihale tarihi 3 ay ertelenmişti. Sonunda 4,5G’de karar kalınmış, dünyada 5G teknolojisinin henüz tam olarak oturmaması ve 4G teknolojisinin ise eskimeye başlaması sebebiyle 4,5G’nin daha uygun olacağı öngörülmüştü. Ne işe yarayacak bu 4.5G 4.5G ile mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarı, 183 MHz’den 573 MHz’ye çıkacak. Yani frekans sayısı ve dolayısıyla da hız artacak. 4G ile 6,5 dakika, 3G teknolojisiyle ise 1...

Kentsel Dönüşüm

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN “Kentsel Dönüşüm Projesi” olarak bilinen, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 31.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek, şeklinde tanımlanmıştır. Kanunun Uygulanması; Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum...

Noter Meşruhat (Defter Kapak) Çıktı Alma Sorunu Çözümü

Noter meşruhat çıktısı alırken 1- .xml dosyası birlikte aç ve sabit diske kaydet seçeneklerinden sabit diske kaydeti seçilecek. 2- Kaydedilen liste c:\karşıdan yüklemeler sayfasına kaydedilmekte olup defterliste ile başlayan dosyanın üzerinde sağ tıklayıp özellikler kısmında Genel > Engellemeyi Kaldır tıklanıp uygula ve tamam yapılacak. Ayrıca                                                                       xml’i indirdikten sonra programı açarken yönetici modunda açmanız gerekiyor    

Bedeli Çanakkale’de Ödenen Para

Yüksek tahsil talebesi olan zâbit Muzaffer’in Çanakkale Savaşı’nda yaşadığı gerçek bir hikâye… Yüksek tahsil talebesi olan zâbit Muzaffer, Çanakkale harbinin sürüp gitmesi üzerine ihtiyaca binâen gönüllü asker olarak ordu saflarına katıldı. Üç aylık bir tâlimden sonra Çanakkale’ye sevk edildi. Ancak harp bitmişti. Birliklerin büyük bir kısmı doğu cephelerine sevk edilecekti. Bunun için de harpte yıpranmış bulunan nakil araçlarının lastik vs. ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyordu. Bu işle, İstanbullu zâbit Muzaffer’i vazifelendirdiler. Zâbit Muzaffer, elindeki tezkere ile der hâl İstanbul’a gitti. Aradığı malzemeleri bir yahûdî tüccarında bularak erkân-ı harbiye kaymakamına çıktı. Fakat kaymakam, askerin ayağına postal, sırtına kaput bulamadığı gerekçesini ileri sürdü ve...

Taşeron İşçilerde Kıdem Tazminatı Tamam!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik, 11 Eylül 2014′ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenlerce çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işverenle alt işveren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu, kurum veya kuruluşları arasındaki hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleriyle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor. Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın, aralıksız olarak aynı kamu...

Borcu olanlara müjde! Hepsi siliniyor

Bağ-Kur müjdesinin eklendiği tasarı, Meclis komisyonundan geçti. Bütün Bağ-Kur borçları silinecek İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyondan geçen tasarıda, Başbakan’ın açıkladığı borçlu Bağ-Kur’lulara sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı getiren düzenleme de var. İşte tasarıdan bazı maddeler; BABALIK İZNİ 5 GÜN İşçiye, eşinin doğumu halinde 5 gün ücretli izin verilecek. BAĞ-KUR BORCU SİLİNİYOR Bu düzenlemenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu prim borçlarını 3 ay içinde ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; prim...

Yazarlarda Pos Zorunluluğu

15.06.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 426 sıra nolu V.U.K. genel tebliği ve 29.06.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 427 sıra nolu V.U.K. genel tebliği ile, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla, aşağıdaki açıklamalar dikkatinize sunulmuştur.1-Yazar kasa kullanma mecburiyeti olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar pos cihazı kullanan mükellefler sektörleri ne olursa olsun 1 Ekim 2013 tarihine kadar yeni nesil yazar kasa satın almak ve fatura tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde vergi dairesine kayıt ettirerek kullanmaya başlamak zorundadırlar. 2- Yazar kasa kullanma mecburiyeti olan mükelleflerden, hali hazırda işyerinde kablolu sabit...

Halkı, seçmeni yakalamak…

Bir haftadır ülkemizde derin acıların yaşanmasına neden olan Soma faciasında 17 Mayıs saat 17 itibarı ile 301 vatandaşımızın şehîd olduğu bildirildi. Ülkemizin başı sağolsun. Ülke olarak bu acıyı sindirmeye çalışırken gezi benzeri provokatif eylemler içine giren, ülkemizi karıştırmak isteyen dış destekli çeteler amaçlarına ulaşamayaclarlar. Geçenlerde bir konuşmaya şahit oldum. bir arkadaşım yeni başlayacağı medya sektörü ile ilgili iş görüşmesi yapıyordu. Elemanın ilk sorusu “Kime vuracağız” Medya sektöründe takip edilmek istiyorsan birine vurman gerekiyor! Halk tv’de canlı yayına bağlanan Yılmaz Özdil, Soma’daki faciayı yorumlarken kullandığı “O işçiler için bu kaza normaldir, hatta müstehaktır, Türkiye layığını buldu” sözü hepimizin kanını dondurdu. İnsanlıktan...

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi

I- GİRİŞ Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na(1) (ETTK) göre sadece bir ticaret şirketi, başka bir ticaret şirketine nevi (tür) değiştirme usulüyle dönüşebilmekte; buna mukabil bir ticari işletme bir ticaret şirketine veya bir ticaret şirketi bir ticari işletmeye dönüşememekteydi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(2) (TTK) ise şirketler ve işletmeler bakımından geniş bir tür değiştirme serbestisi ve türü seçme özgürlüğü getirmiş ve konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Bu kapsamda getirilen en önemli yeniliklerden biri ticaret şirketlerinin ticari işletmeye, ticari işletmelerin de ticaret şirketlerine dönüşmesine imkan sağlanmasıdır. Ülkemizde ilk defa ticari faaliyette bulunacak olan ve nispeten düşük hacimli iş yapmayı hedefleyen...

Sıfır baraj, dar bölge ve daha çok demokrasi

Türkiye’de bir kaç yıldır konuşulan ve son olarak Has Parti Genel Başkanlığı döneminde Prof.Dr. Numan Kurtulmuş tarafından gündeme getirilen seçim barajının kaldırılması ve dar bölgeli seçim sistemine geçiş gündemimizin ana konusu haline geldi. Sıfır baraj ve dar bölge seçim sistemi demokrasi kültürünün gelişmesi ve gelecek nesillerin daha çok demokrat olması için önemli bir kural olacak. Daha çok demokrasi anlamı çıkardığımız sıfır baraj ve dar bölge uygulaması, Türkiye’nin idam fermanı diyen CHP için kan kaybı, güney doğuda sırf BDP’nin işine yarayacak diye tepki gösteren MHP için ise siyaset dışına çıkmak olabilir. Bugün dünyada Hollanda ve İsrail hariç hemen hemen bütün ülkelerde...