Büyük Çankırı Hareketini Başlatmalıyız

Öteden beri duyarız, kabuğunu kırmak, Çankırı’yı geliştirmek, diğer şehirler gelişirken onları yakalayabilmek üzerine çok şey konuşuldu, yazıldı, çizildi. Evet doğrudur, şehrimiz sanayi yatırımları, ulaşım imkanları ve nüfus anlamında, komşularımız Ankara, Çorum ve Karabük’e oranla gelişim gösteremedi. Fakat son yıllarda özellikle yapılan bölünmüş yollar ulaşım alanında, yeni açılan özellikle Yakınkent OSB, diğer OSB’lerdeki yatırımları sanayi alanında kalkınma için büyük adımlar olarak sayılabilir. Bir çok şehirde olduğu gibi şehrimize kazandırılan Çankırı Karatekin Üniversitesi imkanları Çankırı’nın gelişimi konusunda önemli rol üstlenmelidir.  Ve öncelikli olarak mühendislik bölümleri açılmalıdır. Yüksek teknoloji ürünü sanayi yatırımları şehre kazandırılmalı, Çankırılı mühendis beyinlerle görüşülerek harekete geçirilmelidir. Velhasılı bakkalından terzisine,...

Pratik Bilgiler 2017

Pratik Bilgiler 2017

1-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 476 Nolu Tebliğ)  900,00TL Madde 313 – Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar   900,00TL (VUK 476 Nolu Tebliğ) 2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (296 nolu Gelir Vergisi Tebliği) 2-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900.- TL olarak tespit edilmiştir. 3-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK...

Şirketi Şahıs İşletmesine Dönüştürerek 1 Günde Kapatmak Mümkün!

Şirketi Şahıs İşletmesine Dönüştürerek 1 Günde Kapatmak Mümkün!

Sermaye şirketlerinin kuruluş amacı kuşkusuz süresiz kazanç elde etmektir. Ancak yaşanan bazı olumsuzluklar şirketleri  tasfiye sürecine getirmektedir. Tasfiye sürecinin uzun olması hem zaman hem de maddi açıdan maliyet oluşturur. Sermaye şirketleri olan Anonim ve Limited şirketlerin tasfiye işlemleri ile uğraşmadan şirketi şahıs işletmesine dönüştürülerek 1 günde kapatabilirsiniz. Dönüşümün 6102 Sayılı TTK’nın hangi maddesine dayanılarak nasıl yapılacağını birlikte inceleyelim; VI – Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme Madde 194: (1) Bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191...

Şehir ve Ekonomi

Birlik gazetesinin “Birlikten Kuvvet Doğar” sloganı, bir arada yapılan işlerden hep kazançla çıkılacağını, başarılar yakalanacağını anlatır. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan işlerin daha iyi neticeler verdiğini, sıkıntılı konuların bile kolayca halledilebildiğini gösterir. Rabbim 15 Temmuz gecesi yaşanan birliğimizi beraberliğimizi bozmasın inşallah. Birlikte olmak ülke ekonomisi içinde olmazsa olmazlardandır. Hayatın her alanında olan ekonominin tarifine “bir insan topluluğunun ya da bir ülkenin, yaşayabilmek için üretme ve bunları bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerden doğan ilişkilerinin tümü.” diyebiliriz. Yani aileden başlayıp, devlet ve tüm dünya yüzeyinde yaşayan insanların üretme ve bölüşme hareketlerinin tümü ekonomi ilminin içine girer. Şehirde ki üretme ve bölüşüm biçimi,...

6736 Yapılandırma Vergi Kredi kartı İle Ödeme

6736 sayılı Yapılandırma Vergi ödemesini Kredi kartı İle Ödemek için 2. Taksit ödemesi 31/01/2017 tarihinde yapılacak 6736 sayılı yapılandırma için öncelikle  İnternet Vergi Dairesine giriş yapmanız gerekiyor. İnternet vergi dairesi için Kullanıcı adı ve şifre-parola bilgilerini bilmiyorsanız. TC Kimlik sekmesinden ilgili bölümleri doldurarak giriş yapabilirsiniz. (Yakınınıza ait TC kimlik (Anne, Baba, Eş veya Çocukların TC’lerinden biri) İnternet Vergi Dairesi için link: https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp?gn=kk6736basvuru Açılan Sayfada sırasıyla aşağıdaki bölümlere giriş yapınız.  

BAĞ-KUR PRİMLERİNE İNDİRİM

Esnafa prim indirimi, Meclis Komisyonu’ndan geçti. Madde ile ödemelerini düzenli yapan Bağ-Kur’lular 5 puan az ödeyecek. 2.7 milyon kişi 535 liraya varan prim avantajına kavuşacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Bağ- Kur kapsamında çalışanların primleri 5 puan düşerek yüzde 29.5’e inecek. Yeni düzenleme ile 5 puan indirim alan bir Bağ- Kur’lunun en az primi 485,86 lira olacak. Yüksek kazançtan ödeme yapanın primi de 3 bin 125 liraya düşecek. Böylece esnafımız, Bağ- Kur’lumuz rahat nefes alırken, prim indiriminden yararlanabilmek için ödemeler düzenli yapılacağından SGK da kazanacak. Düzenleme ile Bağ-Kur’lulara da diğer sigortalılar gibi primlerini zamanında öderse 5 puan...

Taşeron İşçilere Kadro Müjdesi

Kamu idareleriyle belediyeler ve il özel idarelerinde yaklaşık 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personelin kamuda “özel sözleşmeli personel” pozisyonunda istihdam edilecek, bu konudaki tasarı 1-2 hafta içinde Meclise gönderebilecek. Taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenlemenin ayrıntıları: Taşeron İşçilere Kadro Müjdesi AK Parti’nin seçim beyannamesinde ve Hükümet programında asıl işlerde çalışanların kamuya alınması sözü verilmişti. Hükümetin yaptığı değerlendirmeler sonucu yardımcı işlerde çalışanların da kamuya alınmasına karar verildi. Kamu idareleriyle belediyeler ve il özel idarelerinde yaklaşık 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personel kapsama giriyor. Taşeron firmada çalışan elemanların, kamuda “özel sözleşmeli personel” statüsünde istihdam edilecek. Bu kapsamda...

Son SGK Asgari Ücret Değişikliği Üzerine -2016

Son SGK Asgari Ücret Değişikliği Üzerine -2016

Bilindiği üzere, her yıl uygulanacak asgari ücret miktarları 4857 sayılı İş Kanunun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenmektedir. Her sene iki kez belirlenen asgari ücret, bu sene, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30/12/2015 tarihli, 2015/1 kararı ile 1/1/2016 ila 31/12/2016 dönemi baz alınarak ve tüm yıl için geçerli olmak üzere, günlük brüt 54,90 TL olarak tespit edilmiştir.  Diğer bir ifade ile, 1/7/2016 tarihinde asgari ücret tekrar değişmeyecektir. Son SGK Asgari Ücret Değişikliği Üzerine -2016 1 Ocak itibari ile yeni asgari ücret dönemi başlamış olup 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 54,90 TL,...

Yeni ÖKC Ertelendi… Kademeli Geçiş Olacak

Yeni ÖKC Ertelendi… Kademeli Geçiş Olacak Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılması zorunlu olan yeni nesil yazar kasalarda (ÖKC) kademeli geçişe karar verdi. Tüm esnaf ve tacirler için yürürlülük 1 Ocak 2017 olarak belirlendi. Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:…) 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Anılan Genel Tebliğin; “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümündeki (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki...

Akıllı Yazar Kasa Zorunluluğu Haziran 2016

3 Haziran 2015 Tarihli resmi gazetede yayınlanan 451 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile 435 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır 1-Bu tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesinin iş yeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC’nin yazıcısından basılacaktır. 2-Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi fişinin ÖKC’den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir....