Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı

Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı %1,5 Olarak Belirlendi. Düzenleme 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. 718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında  Katma Değer Vergisi Kanununun 38’inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme kapsamında sektör ve vergi oranı konusunda yapılan düzenleme ile 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs...

KDV de Yeni Dönem

3065 sayılı KDV Kanununun Hasılat Esaslı Vergilendirme başlıklı 38. Maddesine göre ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, “talep etmeleri halinde” vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler. Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan yetki kullanılmak suretiyle KDV’de hasılat esaslı matrah üzerinden beyan verecek mükellef grupları...

Geç Gelen Fatura ve Belgelerde Yer Alan KDV İndirimi

15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabilecek. KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik KDV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 23 Seri No’lu Tebliğ ile 2018 takvim yılına ait mal ve hizmet alımlarına ilişkin belgelerin 2019 takvim yılı sonuna kadar ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, KDV’sinin indirim konusu yapılabilmesine imkan sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE...

Genç Girişimciye Bağkur Prim Desteği

Girişimcilerin yüzünü güldüren düzenlemelerden biri 30.04.2018 tarihinde meclise sunulan ve 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren torba yasada yer verilen Bağ-Kur desteği.  Torba yasa açıklandığı günden itibaren, “Peki Bağ-Kur desteği nasıl uygulanacak?” sorusu pek çok genç girişimcinin merak ettiği bir konuydu. Neyse ki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı geçtiğimiz günlerde prim desteği ile ilgili bir bildirge yayınlandı. Bağ-Kur desteği ile ilgili bildirgede yer alan konulara gelin birlikte göz atalım. 1. Bağ-Kur desteğinin katılım şartları neler? Destekten faydalanmak isteyen bir girişimci iseniz:  Vergi mükellefiyet başlangıcınız itibarıyla 18-29 yaş aralığında olmanız, Herhangi bir mesleki faaliyete veya mevcut bir şirkete sonradan ortak...

6111 sayılı kanun kapsamındaki Teşvikler

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Faydalanma şartları– Kişinin son 6 aydır işsiz olması – Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi– Özel sektör işvereni olması Faydalanma süresi– 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,– 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,– 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6...

Kıdem Tazminatında Değişiklik Onaylandı

Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onayladı. Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.İşçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi durumunda ödenen tazminatlardan 27 Mart 2018 tarihinden önce alınan vergilerin iadesini düzenleyen hüküm de yürürlüğe girdi. Kanuna göre, internet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. VERGİ İADESİ27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan...

Kooperatiflerde %1 KDV Uygulanacaklar İnşaat Taahhüt İşleri

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ Konusu : Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri uygulaması   1.Giriş : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla eklenen geçici 15 inci maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu istisnaya ilişkin açıklamalar 49 ve 66 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıştır. Bu durumda, 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna...

Eczane Teknikerleri Fiili Hizmet Süresine Düzenleme

Eczane Teknikerleri Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanabilecek. Sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı, 5510 Sayılı Kanunu’nun 40. Maddesine bir hüküm eklenmesi suretiyle sağlanmıştır. Buna göre kapsama giren sağlık çalışanı, her 360 günlük fiili çalışmaya karşılık 60 günlük fiili hizmet zammı alacaktır. Fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalılardan tahsil edilecek sigorta primlerinde eczaneler için geçerli olan oran fiili hizmet zammı ile ilgili prim artışının işveren hissesinden yapılması suretiyle, işçinin maaşında herhangi bir azalma olmadan işverenin maliyetini %1 oranında artıracaktır. Bu prim artışının asgari ücretli bir çalışan için (2019 yılı asgari ücret tutarına göre) işverene aylık ilave maliyeti 25,58 TL’dir. 3/8/2018 tarihinden...

Poşet Beyannamesi – Poşet Ücreti

10 Aralık 2018’de yayımlanan resmi gazetede 7102 sayılı Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 Sayılı Çevre Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasının h bendinin değiştirilmesi ile hayatımıza giren poşet ve poşet beyannamesi nedir? 1 ocak 2019 tarihinden itibaren poşet kullanımının ücrete tabi olacağıyla ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme yapılmıştı. Bununla birlikte poşetlerden alınan ücretlere ilişkin poşet beyannamesi ve vergisini de kucağımızda bulduk. İlgili kanun maddesinde, “Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj...

2019 Yılı Pratik Bilgiler

2019 Yılı Pratik Bilgiler

Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler) (GÜNCEL) 01 Ocak / 30 Haziran 2019 SGK Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 51,17 (1 Çocuk İçin) (SGK’da 2 Çocuğa Kadar İstisna Uygulanır) SGK Aile Yardımı İstisna Tutarı = 255,84 GV Çocuk Yardımı İstisnası ( 0-6 Yaş Grubu) = 65,30 (1 Çocuk 500 x 0,130597) GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 Yaş Üzeri) = 32,65 (1 Çocuk 250 x 0,130597) (GV Yardımı İstisnasında  Çocuk Sınırı Yoktur) Asgari Ücret (GÜNCEL) 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2019 – 31.12.2019) 2.558,40 Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2) (GÜNCEL) 193 Sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı...

SMMM Şevket KOÇ

FREE
VIEW