Eczane Teknikerleri Fiili Hizmet Süresine Düzenleme

Eczane Teknikerleri Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanabilecek.

Sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı, 5510 Sayılı Kanunu’nun 40. Maddesine bir hüküm eklenmesi suretiyle sağlanmıştır. Buna göre kapsama giren sağlık çalışanı, her 360 günlük fiili çalışmaya karşılık 60 günlük fiili hizmet zammı alacaktır.

Fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalılardan tahsil edilecek sigorta primlerinde eczaneler için geçerli olan oran fiili hizmet zammı ile ilgili prim artışının işveren hissesinden yapılması suretiyle, işçinin maaşında herhangi bir azalma olmadan işverenin maliyetini %1 oranında artıracaktır.

Bu prim artışının asgari ücretli bir çalışan için (2019 yılı asgari ücret tutarına göre) işverene aylık ilave maliyeti 25,58 TL’dir.

3/8/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sağlık çalışanlarının anılan madde kapsamında geçen sürelerinin her 360 gününe beş yılı aşmamak üzere 60 prim gün sayısı ilave edilecektir.
Bu yazıda fiili hizmet zammının genel çerçevesi, kapsam alanı ve uygulanmaya dair usul ve esaslar irdelenecektir.

HANGİ İŞYERLERİNDE GEÇERLİDİR?
SGK’ nın 03.09.2018 tarihli yazısına istinaden aşağıdaki işkolu kodları bu kapsama girmektedir. 8610 Hastane Hizmetleri
8621 Genel Hekimlik Uygulama Faaliyetleri
8622 Uzman Hekimlik İle İlgili Uygulama Faaliyetleri
8623 Dişçilik İle İlgili Uygulama Faaliyetleri
8690 İnsan Sağlığı ile ilgili Diğer Hizmetler
8710 Hemşireli Yatılı Bakım Faaliyetleri
8720 Zihinsel Engelilik Ruh Sağlığı ve Madde Bağımlılığına Yönelik Yatılı Bakım Faaliyetleri 8730 Yaşlılara ve Bedensel Engellilere Yönelik Yatılı Bakım Faaliyetleri
2110 Temel Eczacılık Ürünleri İmalatı 2120 Eczacılığa İlişkin İlaçların İmalatı
Yukarıdaki listede belirtilen iş kodlarına sahip işverenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın 29 nolu belge türlerinden Aylık Prim Hizmet Belgesi verilmesi sağlanmıştır.

Yukarıda yer alan iş kodları dışındaki işverenlerde bünyelerinde çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında olması halinde söz konusu çalışanla ilgili fiili hizmet zammı bildirimi yapmak zorundadır. Eczanelerin işkolu kodu (4773- Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti) yukarıdaki iş kodları içerisinde yer almadığı için Eczanelerde bu kapsamdaki çalışanların bildirimiyle ilgili husus SGK ‘nın 03.09.2018 tarih ve 66325124-201.99- E.11154977 sayılı yazısında;
“İş kolu kodu itibariyle fiili hizmet süresi zammı kapsamında olmadığı halde, çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında sigortalı bildirimi yapması gereken işyerlerinin bu kapsamda tanımlanması işleminin; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18/09/2015 tarihli ve E.4823468 sayılı Genel Yazısı uyarınca, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi işveren servisleri tarafından yapılması gerekmektedir.”
Şeklinde düzenlenmiştir.

HANGİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KAPSAMAKTADIR?
Eczane sektörü açısından kapsam dahilinde olabilecek sağlık çalışanlarının meslek kodları ;
– 2262.01 Eczacı
– 2262.02 Eczacı (Ameliyathane)
– 2262.03 Eczacı (Depo İlaç)
– 2262.04 Eczacı (Ameliyathane)
– 2262.05 Eczacı (Majistrial)
– 2262.06 Eczacı (Sıhhı Sarf)
– 2262.07 Endüstriyel Eczacı
– 2262.08 Diğer Eczacı
– 3213.02 Eczane Hizmetleri Teknikeri
HANGİ BELGE TÜRÜ VE NASIL BİLDİRİMİ YAPILACAKTIR?
Sağlık çalışanlarının hafta tatili, yıllık izin, kurs gibi fiilen çalışmadıkları süreleri ile işin risklerine maruz kalmadıkları süreler Fiili Hizmet Zammına dahil değildir.

FİİLİ HİZMET ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLARIN İŞVERENE MALİYETİ NE KADARDIR?
Sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı, 5510 Sayılı Kanunu’nun 40. Maddesine bir hüküm eklenmesi suretiyle sağlanmıştır. Buna göre kapsama giren sağlık çalışanı, her 360 günlük fiili çalışmaya karşılık 60 günlük fiili hizmet zammı alacaktır. Fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalılardan tahsil edilecek sigorta primleri şu şekilde olacaktır. (eczaneler için geçerli olan oran)
– 60 gün ekleneceklere % 9 sigortalı, % 12 işveren hissesi olmak üzere % 21,
Burda fiili hizmet zammı ile ilgili prim artışı işveren hissesinden yapılmıştır. İşçinin maaşında herhangi bir
azalma olmayacak işverenin maliyetini %1, oranında artıracaktır. Bu prim artışının asgari ücretli için aylık maliyeti aşağıdaki gibidir:
1) 60 gün ekleneceklere : 25,58 TL

EMEKLİLİK YAŞ HADLERİNDEN İNDİRİM NASIL OLACAKTIR?
Çalışanın fiili hizmet sürelerinin emeklilik yaş hadlerinden indirilmesi için, fiili hizmet zammına tabi işlerde belirli süreyle çalışmış olması gerekir. Bu süre sağlık çalışanlar açısından3600 gündür. Bir başka ifade ile riskli işlerde çalışarak fiili hizmet zammı alan kişinin, bu kapsamda erken emekli olabilmesi için 10 yıl süreyle belirlenen işte çalışması gerekir. Daha az çalışma durumunda erken emeklilik söz konusu olmayacaktır.
Ancak bu düzenlemenin bir istisnası bulunmaktadır. Bu istisna, 2008’de yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun öncesinde fiili hizmet zammı kapsamında çalışan ancak ilgili kanunda fiili hizmeti zammı kaldırılanlar içindir. Bu kişiler 3600 gün şartı aranmadan hak ettikleri oranda fiili hizmet zammından yararlanabilecektir.

KAÇ YIL ERKEN EMEKLİLİK SÖZKONUSU OLACAKTIR?
– Yer altı çalışanları için hiçbir sınırlama olmaksızın fiili hizmet süresi zammının tamamı,
– Milletvekili ve bakanlar için 3 yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının tamamı,
– Diğer sigortalılar için ise yine 3 yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı, emeklilik yaş hadlerinden indirilir.
Bir başka ifade ile yer altı maden işçileri, kazandıkları fiili hizmet zammı oranında erken emekli olabilecektir.
Milletvekili ve bakanlar ile polis, asker ve MİT mensupları 3 yıl, Diğer çalışanlar ise 2,5 yıl erken emeklilik hakkına sahiptir.

FİİLİ HİZMET ZAMMINI BİLDİRMEMENİN CEZASI VAR MI?
Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.09.2018 Tarih, 11154977 sayılı genel yazısında
Daha önce kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı verilen APHB lere ilişkin düzeltme amaçlı yasal süre dışında verilen APHB lerin incelemeye gerek olmaksızın işleme alınacağı, bu durumda herhangi bir idari para cezası verilmeyeceği belirtilmiştir.

Yazar: Şevket KOÇ

sevketkoc@msn.com | www.sevketkoc.com

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar

SMMM Şevket KOÇ

FREE
VIEW