"Yeni TTK" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Şirketi Şahıs İşletmesine Dönüştürerek 1 Günde Kapatmak Mümkün!

Şirketi Şahıs İşletmesine Dönüştürerek 1 Günde Kapatmak Mümkün!

Sermaye şirketlerinin kuruluş amacı kuşkusuz süresiz kazanç elde etmektir. Ancak yaşanan bazı olumsuzluklar şirketleri  tasfiye sürecine getirmektedir. Tasfiye sürecinin uzun olması hem zaman hem de maddi açıdan maliyet oluşturur. Sermaye şirketleri olan Anonim ve Limited şirketlerin tasfiye işlemleri ile uğraşmadan şirketi şahıs işletmesine dönüştürülerek 1 günde kapatabilirsiniz. Dönüşümün 6102 Sayılı TTK’nın hangi maddesine dayanılarak nasıl yapılacağını birlikte inceleyelim; VI – Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme Madde 194: (1) Bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191...

Yeni ÖKC Ertelendi… Kademeli Geçiş Olacak

Yeni ÖKC Ertelendi… Kademeli Geçiş Olacak Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılması zorunlu olan yeni nesil yazar kasalarda (ÖKC) kademeli geçişe karar verdi. Tüm esnaf ve tacirler için yürürlülük 1 Ocak 2017 olarak belirlendi. Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:…) 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Anılan Genel Tebliğin; “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümündeki (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki...

Akıllı Yazar Kasa Zorunluluğu Haziran 2016

3 Haziran 2015 Tarihli resmi gazetede yayınlanan 451 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile 435 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır 1-Bu tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesinin iş yeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC’nin yazıcısından basılacaktır. 2-Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi fişinin ÖKC’den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir....

Yazarlarda Pos Zorunluluğu

15.06.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 426 sıra nolu V.U.K. genel tebliği ve 29.06.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 427 sıra nolu V.U.K. genel tebliği ile, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla, aşağıdaki açıklamalar dikkatinize sunulmuştur.1-Yazar kasa kullanma mecburiyeti olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar pos cihazı kullanan mükellefler sektörleri ne olursa olsun 1 Ekim 2013 tarihine kadar yeni nesil yazar kasa satın almak ve fatura tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde vergi dairesine kayıt ettirerek kullanmaya başlamak zorundadırlar. 2- Yazar kasa kullanma mecburiyeti olan mükelleflerden, hali hazırda işyerinde kablolu sabit...

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi

I- GİRİŞ Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na(1) (ETTK) göre sadece bir ticaret şirketi, başka bir ticaret şirketine nevi (tür) değiştirme usulüyle dönüşebilmekte; buna mukabil bir ticari işletme bir ticaret şirketine veya bir ticaret şirketi bir ticari işletmeye dönüşememekteydi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(2) (TTK) ise şirketler ve işletmeler bakımından geniş bir tür değiştirme serbestisi ve türü seçme özgürlüğü getirmiş ve konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Bu kapsamda getirilen en önemli yeniliklerden biri ticaret şirketlerinin ticari işletmeye, ticari işletmelerin de ticaret şirketlerine dönüşmesine imkan sağlanmasıdır. Ülkemizde ilk defa ticari faaliyette bulunacak olan ve nispeten düşük hacimli iş yapmayı hedefleyen...

SMMM Şevket KOÇ

FREE
VIEW