"Sirküler" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/38 YABANCILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE KDV İSTİSNASI (7104 Sayılı Kanun,  06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 7104 Sayılı Yasa ile KDV Kanunu’nun 13. Maddesine (l) bendi eklenmiştir. Böylece Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu GERÇEK KİŞİLERE, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen; – koruyucu hekimlik, – teşhis, – tedavi – rehabilitasyon hizmetleri 01.06.2018 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir.  Diğer taraftan yukarıda sayılan hizmetlerle birlikte yabancı uyruklulara sağlanan konaklama, ulaşım, yemek gibi diğer her türlü teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil edilmeyecektir. Diğer taraftan sözkonusu düzenleme tam istisna...