"Muhtelif Konular" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

6736 Yapılandırma Vergi Kredi kartı İle Ödeme

6736 sayılı Yapılandırma Vergi ödemesini Kredi kartı İle Ödemek için 2. Taksit ödemesi 31/01/2017 tarihinde yapılacak 6736 sayılı yapılandırma için öncelikle  İnternet Vergi Dairesine giriş yapmanız gerekiyor. İnternet vergi dairesi için Kullanıcı adı ve şifre-parola bilgilerini bilmiyorsanız. TC Kimlik sekmesinden ilgili bölümleri doldurarak giriş yapabilirsiniz. (Yakınınıza ait TC kimlik (Anne, Baba, Eş veya Çocukların TC’lerinden biri) İnternet Vergi Dairesi için link: https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp?gn=kk6736basvuru Açılan Sayfada sırasıyla aşağıdaki bölümlere giriş yapınız.  

Kentsel Dönüşüm

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN “Kentsel Dönüşüm Projesi” olarak bilinen, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 31.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek, şeklinde tanımlanmıştır. Kanunun Uygulanması; Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum...