"Muhtelif Konular" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Z Raporların bildirimi ve Tercih Ekranı hakkında bilmeniz gerekenler.

Z Raporların bildirimi ve Tercih Ekranı hakkında bilmeniz gerekenler.  ÖKC Günlük Z Raporlarının GİB’e elektronik ortamda bildirimi ile Bildirim Yöntemi hakkında sık sorulan sorular ve bilmeniz gerekenler ÖKC MALİ RAPORLARININ GİB’E ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİMİ İLE BİLDİRİM YÖNTEMİNİN TERCİHİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR DOKÜMANI   1- TERCİH BİLDİRİMİ ekranı ne amaçla hazırlanmıştır? 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca; eski nesil yazarkasalarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilme imkanı verilen mükelleflerin, düzenlenen ÖKC (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 1/10/2018 tarihinden itibaren, a)    ÖKC TSM Merkezleri üzerinden, b)    Başkanlıktan e-Arşiv...

TİCARİ İŞLETMENİN ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ

TİCARİ İŞLETMENİN ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ

Bir ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüştürülmesinde 6102 Sayılı Kanun’un 180 ve müteakip maddeleri ile 27.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ilişkin hükümler uygulanır. Esasında bir ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüştürülmesi, şahıs işletmesi sahibinin pay sahibi olduğu yeni bir sermaye şirketinin kurulmasını ve “Öz Varlık Tespit Raporu” ile belirlenen tutarın yeni kurulacak olan şirkete ayni sermaye olarak konulması anlamına gelir. Yeni kurulacak sermaye şirketi şahıs işletmesini aktif ve pasifi ile bir kül halinde devralır. Bütün borç ve yükümlülüklerinin yanında şahıs işletmesinin haklarına da sahip olur. Şahıs işletmesinin sermaye şirketine dönüştürülmesinde ferdi işletmenin 1. Sınıf veya...

6736 Yapılandırma Vergi Kredi kartı İle Ödeme

6736 sayılı Yapılandırma Vergi ödemesini Kredi kartı İle Ödemek için 2. Taksit ödemesi 31/01/2017 tarihinde yapılacak 6736 sayılı yapılandırma için öncelikle  İnternet Vergi Dairesine giriş yapmanız gerekiyor. İnternet vergi dairesi için Kullanıcı adı ve şifre-parola bilgilerini bilmiyorsanız. TC Kimlik sekmesinden ilgili bölümleri doldurarak giriş yapabilirsiniz. (Yakınınıza ait TC kimlik (Anne, Baba, Eş veya Çocukların TC’lerinden biri) İnternet Vergi Dairesi için link: https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp?gn=kk6736basvuru Açılan Sayfada sırasıyla aşağıdaki bölümlere giriş yapınız.  

Kentsel Dönüşüm

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN “Kentsel Dönüşüm Projesi” olarak bilinen, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 31.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek, şeklinde tanımlanmıştır. Kanunun Uygulanması; Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum...

SMMM Şevket KOÇ

FREE
VIEW