İkinci El Araç Sarışlarında KDV Matrahına Düzenleme Getirildi

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA KDV

7104 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre, KDV Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir.

“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler aşağıdaki şartlarla alım satım arasındaki fark için KDV ödeyeceklerdir.

– Araç katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınacaktır,

– Aracın vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satış yapılacaktır.

Bu düzenleme yalnızca araç alıp satanları kapsamamaktadır, yine taşınmaz/gayrimenkul alım satımı ile iştigal edenler de KDV mükellefi olmayanlardan aldıkları taşınmazları sattıklarında da alım ile satım arasındaki fark üzerinden KDV ödeyeceklerdir.

Böylelikle ikinci el araç alıp satanlar satış bedeli üzerinden değil, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden KDV ödeyeceklerdir.

Örneğin, bir binek otomobilin alış bedeli 50.000.-TL’dir. Otomobili galerici KDV mükellefi olmayandan 50.000.-TL’ye satın almıştır ve bu aracı 60.000.-TL+KDV ’ye satmıştır. Binek araç alım satımında KDV oranı %1’dir.
Önceki sistemde  60.000 x %1= 600.-TL KDV ödeniyor iken
bu sistemde 10.000 x %18= 1800.-TL KDV ödenecektir.
Ödenecek KDV 600.-TL’den 1800.-TL’ye yükselmiştir.

Yine ikinci el ticari araçların alım satımında KDV oranı %18 olacaktır. Buna göre yukarıdaki örnekte ödenecek KDV tutarı 60.000 x %18= 10.800.-TL iken, yeni sistemde 10.000 x %18= 1.800.-TL olacaktır.

Yukarıda verilen örnek araç alıp satanlara yönelik olsa da gayrimenkul alıp satanlar için de aynı durum geçerli olacaktır.

Konuyla ilgili KDV Tebliği henüz yayınlanmamıştır. Belge düzeni açısından İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler Satış Faturası üzerinde Kdv Matrahı ve Kdv miktarını ayrı olarak göstermeleri gerektiği yönündedir.

Sonuç olarak;

01 Haziran 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, “İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin DIŞINDA KALAN Vergi Mükellefleri, Aktiflerinde kayıtlı olan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazları için Satış bedelinin tamamı üzerinden Kdv hesaplayacaklardır.

Yazar: Şevket KOÇ

sevketkoc@msn.com | www.sevketkoc.com

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar