Ocak Ayı KDV Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

07.01.2020 TARİHİNDEN SONRAKİ 5.000 TL’Yİ AŞAN FATURALAR KAĞIT FATURA OLMAMALI Bilindiği üzere, 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile birlikte, e-arşiv mükellefi olmayanlar, 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000 TL sınırını aşan mal veya hizmet teslimlerine ait faturaları e-arşiv olarak düzenlemek zorundadırlar. Daha sonra bu tarih 07.01.2020 tarihine uzatılmıştır. Ancak, Ocak ayının yılın ilk ayı olması nedeniyle ve söz konusu düzenlemenin ise 07.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olması nedeniyle bazı mükelleflerin gözünden kaçmaktadır. Fatura sirkülasyonu yoğun şirketlerde bu daha çok yaşanmaktadır. E-ARŞIV YERINE KAĞIT FATURAYI KAYITLARA ALMANIN KDV YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI 3065 sayılı KDV Kanununda indirilemeyecek KDV müessesesi 30.maddede...

Bir kahve fincanı hikayesi…

Bir kahve fincanı hikayesi…

Geçtiğimiz ay Bosna Hersek Sarayova’ya yaptığımız 5 günlük ziyarette kulpsuz kahve fincanları dikkatimi çekmişti. Türkiye’de üniversite eğitimi almış rehberimiz Ahmet kardeşimize bunu sorduğumda, kulpsuz fincanların itikadi bir meseleden ortaya çıktığını öğrendim. KULPSUZ FİNCANLARIN ÜLKESİ  Fatih Sultan Mehmet Han 1463 yılında Bosna’yı fethinden önce, Boşnaklar batıdan Katolikler, doğudan ise Ortodokslar tarafından, hristiyan olmaları için kendilerine yapılan baskılara uzun yıllar direnmiş. Önceleri Bogomil Mezhebi’ne sığınmış olan Bosnalılar, Bosna’nın fethinden sonra İslamiyeti topluca seçmişler. Ancak yakın tarihte de yaşandığı gibi hristiyan komşuları ile çekişmeler sosyal yaşam, giyim, davranış tarzında da günümüze dek devam ede geldi. Hristiyanların istavroz çıkardıkları zaman, sağ elinin üç parmağını...

2020’de KDV Oranları Değişti

2020’de KDV Oranları Değişti

2/1/2020 tarihli ve 30996 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların KDV oranlarında indirim yapılmıştır. 1- Tavuk yumurtasının toptan tesliminde KDV oranı %8’den %1’e indirilmiştir. KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 3. sırasının sonuna “tavuk yumurtası” eklenmek suretiyle, tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. Sözü edilen Kararnamenin 1. maddesinin 3. bendi uyarınca, tavuk yumurtasının perakende teslimlerinde %8 oranı uygulanmaya devam edilecektir. Tavuk yumurtası dışındaki (hindi, kaz, ördek, bıldırcın gibi) yumurtaların toptan ve perakende teslimleri %8 oranında KDV’ye tabidir. 2- Toptancı halleri ile su ürünleri toptan...

Taşımacılık Kooperatiflerinde Üyelerden Alınan Üyelik Aidatlarında KDV Tahsili

Taşımacılık Kooperatiflerinde Üyelerden Alınan Üyelik Aidatlarında KDV Tahsili

A) Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden: Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile de tüketim ve taşımacılık kooperatifleri dışında kalan kooperatifler belirli şartlarla kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. -Dolayısıyla Taşımacılık kooperatifleri Kurumlar Vergisine Tabidir. -Bu durumda Taşımacılık kooperatiflerinde üyeler tarafından kooperatife verilen üyelik aidatları, aidatları kooperatifler bakımından bir gelir niteliği taşıdığı için kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancına ilave edilmelidir. B) Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden: Konuya ilişkin olarak yayımlanmış bulunan 60 seri no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “1.3. Aidatlar” başlıklı bölümünde; “Üyelerden veya katılımcılardan alınan aidatlar, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmemek şartıyla KDV’nin konusuna girmemektedir. Örneğin, dernek tüzüğünde...

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜ, DEPREMSEL DÖNÜŞÜM MÜ?

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜ, DEPREMSEL DÖNÜŞÜM MÜ?

Dün Çerkeş’te ardı ardına yaşanan depremler bir kez daha, Çankırı’da yapılacak kentsel dönüşümleri, depreme hazırlık kapsamında düşünmemiz gerektiğini gözler önüne sermiştir. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehrimiz için özellikle Kırkevler ve Yeni Köy projeleri depremsel dönüşüm olarak planlanmalı ve ivedilikle sonuçlandırılmalıdır.

Karekodlu Fatura Düzenleme Dönemi Başlıyor

Karekodlu Fatura Düzenleme Dönemi Başlıyor

QR kodlu fatura düzenleyip aynı zamanda kestiğiniz faturanızın bedelini müşterinizden tahsil edebilirsiniz. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi ismi verilen sistem ile mali belgeler elektronik ortamda oluşturularak satış ve tahsilat işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Kredi kartı bilgisi v.b. uğraşmadan çok daha kısa sürede ödeme ve tahsilat gerçekleşebilecektir. Hızlı Basit ve Güvenilir şekilde işlem yapılması mümkün olabilecektir. Finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak Bakanlıkça izin verilen...

Neden bir dizi ile olmasın?

Papatyam dizisi vardı geçmişte…Metin Akpınar, bir Çankırılıyı oynuyordu.O dönem dizinin bir bölümünün Çankırı’da çekilmesi için dizi ekibine ulaşmıştım.Ekipten, dizinin Çankırı’da çekilebilmesi için bir takım masrafların karşılanması talebi gelmişti.Senaryo taslağı bile hazırdı 🙂Metin Akpınar karısı ile kavga edip memleketi Çankırı’ya gelecek. Çankırı tren istasyonunda elinde valizi ile tarihi bir Çankırı evine gelecekti. Sonrası yaran gecesi vs vs… O dönem annemin rahatsızlığı nedeniyle sıkca İstanbul’a gitmem gerektiği için konuyu Ahi Yaran Dernek başkanı Ahmet Absarılıoğlu’na anlatmıştım. Bir kaç ay sonra bir baktım bizim yarenler dizi setinde… Dizi yöneticileri, ekibin Çankırı’ya gelmesinin masraflı olacağı için yaran ekibini dizi setine davet etmişler. Güzel oldu… Fakat...

Finansal Okuryazarlık Nedir, Hayatımıza Ne Katkı Sağlar?

Finansal Okuryazarlık Nedir, Hayatımıza Ne Katkı Sağlar?

Ne kadar para kazandığınız kadar o parayı nasıl harcadığınız, o parayla nasıl geçindiğiniz ve o parayla nasıl birikim, yatırım yaptığınız da önemli. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor.  Finansal anlamda paranızı doğru değerlendirmek için günümüz dünyasının temel finansal kavramlarını bilmeniz ve parasal işlemlerinizi yürütebiliyor olmanız gerekiyor. Finansal okuryazarlık; kişinin parayı kullanırken veya yönetirken maddi gerçeklikleri doğrultusunda hareket etmesini sağlayan yetkinliğin de ismi.   Paradurumu.com’un en bilinen sloganlarından birisi olan ‘Parasını yöneten, hayatını yönetir’ tam olarak bizim sizlere kazandırmak istediğimiz finansal okuryazarlık kavramını özetliyor. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse; ay sonunda cebinizde para olması için, birikim veya yatırım yapmak için gelir kazandığınız anda...

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı

Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı %1,5 Olarak Belirlendi. Düzenleme 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. 718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında  Katma Değer Vergisi Kanununun 38’inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme kapsamında sektör ve vergi oranı konusunda yapılan düzenleme ile 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs...

KDV de Yeni Dönem

3065 sayılı KDV Kanununun Hasılat Esaslı Vergilendirme başlıklı 38. Maddesine göre ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, “talep etmeleri halinde” vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler. Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan yetki kullanılmak suretiyle KDV’de hasılat esaslı matrah üzerinden beyan verecek mükellef grupları...